100 % hållbar MSC-märkt fisk kring årskiftet 2012-2013

100 % hållbar MSC-märkt fisk kring årskiftet 2012-2013

artikelikonVi på Findus vill att det ska finnas fisk kvar i haven även i framtiden, därför arbetar vi aktivt med MSC, Marine Stewardship Council för att säkerställa att kommande generationer kan äta fisk till middag.

Findus var först i Sverige med att lansera MSC-märkt fisk på marknaden. Vi lanserade vår första MSC-märkta produkt, Hokifilé redan 2003. Idag är ungefär 74 % av Findus vildfångade fisk MSC-märkt. Kring årsskiftet 2012-2013 ska 100 % av den vildfångade fisken inom hela Findus vara MSC-märkt.

• MSC målsättning är att med miljömärkning och certifiering bidra till sundare hav genom att erkänna och belöna hållbara fångstmetoder, påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur samt att tillsammans med våra partnerorganisationer förvandla fisk- och skaldjursmarknaden till en hållbar marknad

• MSC följer FAO´s (FN´s organisation för livsmedel & jordbruk) riktlinjer och lever upp till FAO´s Uppförandekod för uthålligt fiske. Det innebär att fisket ska ske på ett ansvarsfullt sätt. Bland annat ska fiskemetoderna vara godkända och ansvarsfulla och fisket ska inte innebära onaturligt stora bifångster.

• MSC ställer krav på certifierad spårbarhet genom så kallad Chain of Custody, vilket innebär att fisken ska kunna spåras till båt och fångstplats.

Förkortningsförsklaringar
MSC
- Marine Stewardship Council, är en global fristående certifiering av vildfångad fisk och skaldjur, som funnits sedan 1998. Läs mer om MSC!

FAO = Food & Agriculture Organisation – FN´s organisation för livsmedel & jordbruk.

ICES = Internationel Council for the Exploration of the Sea – Internationella Havsforskningsinstitutet.