Förpackningar för en bättre framtid

Förpackningar för en bättre framtid

Våra produkters förpackningar är viktiga eftersom de skyddar och bevarar produkten under transporten, vilket gör att vi kan leverera säkra produkter med hög kvalitet till dig som konsument. 

Förutom att skydda maten så förlänger förpackningarna även hållbarheten hos våra produkter. Genom våra förpackningar kan du som konsument dessutom återförsluta maten och få information om tillagning och näringsinnehåll.   

Samtidigt som förpackningarna spelar en viktig roll, så har de även en påverkan på miljön. Vi arbetar därför för att göra våra förpackningar mer hållbara och att öka återvinningsbarheten står överst på vår agenda. I dagsläget är 70 % av våra konsumentförpackningar återvinningsbara. Genom att följa  utvecklingen av nya förpackningsmaterial och material från förnybara källor vill vi minska miljöpåverkan från våra förpackningar.

Vårt mål
100 % av våra konsumentförpackningarna ska vara återvinningsbara år 2022

Minskat plastavfall genom branschsamarbeten

Vi på Findus tror att samarbeten inom branschen är avgörande för att vi ska kunna göra verklig skillnad. Vi har därför undertecknat DLF Plastinitiativet vilket är ett branschinitiativ som innebär att 100 % av våra plastförpackningarna ska vara återvinningsbara eller vara en del av en cirkulär ekonomi år 2022.