Vårt arbete för att minska vår klimatpåverkan

Vårt arbete för att minska vår klimatpåverkan

I vårt fortsatta hållbarhetsarbete har vi valt att fokusera på hållbarhet inom jordbruk och fiske då just grönsaker och fisk utgör en stor del av vår produktportfölj. Inom dessa områden vet vi att vi kan göra verklig skillnad.

Vi är helt beroende av jordbruk för att kunna förse världens befolkning med näringsrik mat, men vi vet också att jordbruken står för stora koldioxidutsläpp. Vi på Findus har därför enda sedan starten 1941 främjat hållbara inköp och hållbart jordbruk. Läs mer om hur vi arbetar för att främja hållbara jordbruk här.

Den globala efterfrågan på fisk och skaldjur fortsätter att öka, samtidigt som överfiske och ohållbara fiskemetoder har lett till att stora delar av världens fiskebestånd är hotat. Detta i kombination med klimatförändringar och havsföroreningar gör att världshaven är hårt belastade. Det innebär en reell risk för livet i havet och tillgången på fisk och skaldjur.   Vi på Findus arbetar därför hårt för att både du och framtida generationer ska kunna njuta av fisk. Läs mer om vårt arbetar för att säkerställa hållbara hav här.

En bit i ett större pussel  

FN:s Globala mål för hållbar utveckling (SDG) har satts upp för att möta globala utmaningar inom hållbarhet. Våra hållbarhetsmål levererar framförallt på följande SDG-mål: 2, 6, 7, 8, 12, 14, och 15.