Vårt arbete för att minska vår klimatpåverkan

Vårt arbete för att minska vår klimatpåverkan

Klimatförändringar globala uppvärmningen utgör ett verkligt hot mot världshaven och världens jordbruksmark vilket kan minska tillgången till råvaror med hög kvalitet. Vi är helt beroende av jordbruk för att kunna förse världens befolkning med näringsrik mat, men vi vet också att jordbruken står för stora koldioxidutsläpp. Vi på Findus har därför enda sedan starten 1941 främjat hållbara inköp och hållbart jordbruk. Vi väljer att fokusera på fisk och grönsaker då dessa produktkategorier utgör en stor del av vår produktportfölj. Inom dessa områden vet vi att vi kan göra verklig skillnad. 

Våra hav är hårt belastade

Den globala efterfrågan på fisk och skaldjur fortsätter att öka, samtidigt som överfiske och ohållbara fiskemetoder har lett till att stora delar av världens fiskebestånd är hotat. Detta i kombination med klimatförändringar och havsföroreningar gör att världshaven är hårt belastade. Det innebär en reell risk för livet i havet och tillgången på fisk och skaldjur.   Vi på Findus arbetar därför hårt för att både du och framtida generationer ska kunna njuta av fisk. Vi var först med att introducera MSC-märkt fisk på den svenska marknaden och redan 2015 uppnådde vi vårt mål om att certifiera all vår vildfångade fisk. 

Med MSC-certifierad fisk säkerställer vi att fisken kommer från hållbara bestånd som är ansvarsfullt förvaltade och att fisken fångas med så liten påverkan på övrig havsmiljö som möjligt. Det är ett stort steg i rätt riktning och vi arbetar nu för att nå }vårt mål att även all vår odlade fisk ska vara certifierad under 2019. Vi vet nämligen att ansvarsfulla standarder är viktiga för en fungerande och hållbar livsmedelproduktion.   

 

En bit i ett större pussel  

FN:s Globala mål för hållbar utveckling (SDG) har satts upp för att möta globala utmaningar inom hållbarhet. Våra hållbarhetsmål levererar framförallt på följande SDG-mål: 2, 6, 7, 8, 12, 14, och 15.