Ansvarsfulla inköp av livsmedel

Ansvarsfulla inköp av livsmedel

Den största delen av vårt produktsortiment utgörs av fisk och grönsaker, men vi använder också andra ingredienser, som till exempel olja och kryddor, i våra måltider. 

Att förbättra djurens välbefinnande 

Vi är mycket noggranna vid val av våra leverantörer. Vi samarbetar enbart med utvalda, seriösa leverantörer som vi känner och har fullt förtroende för. De måste leva upp till våra kvalitetskrav.
Djuren och köttet ska hanteras enligt EU’s detaljerade krav. 

Våra leverantörer måste stå under myndigheternas tillsyn och vara godkända enligt EU’s direktiv och förordningar oberoende av var i världen en anläggning finns.

Djuren får inte ha behandlats med hormoner eller fått antibiotika i tillväxtfrämjande syfte. Köttets smak och utseende ska vara helt utan anmärkning. Vi har självklart också krav på den mikrobiologiska kvaliteten. Allt kött måste vara fritt från salmonella.

Huvuddelen av de ägg som används i våra produkter kommer från frigående höns. Vi strävar efter att samtliga ägg ska komma från frigående höns inom några år. 

Varumärket Findus står som garant för kvalitet och säkerhet. Detta gör vi aldrig avkall på. Det har med trovärdighet att göra och är avgörande för vår långsiktiga framgång.

Hållbart inköpt palmolja 

Palmolja kopplas ofta ihop med avskogning av regnskog, vilket bland annat påverkar inhemska arter. Vi är ingen stor användare av palmolja och använder andra oljor, såsom raps- eller solrosolja, i majoriteten av våra recept.

I de fall då vi använder palmolja köper vi in den på ett ansvarsfullt sätt. Sedan 2016 köper och producerar vi endast med segregerad, certifierad palmolja enligt RSPOs (Roundtable on Sustainable Palm Oil) standard.

Svensk Dagligvaruhandel, Kosmetik- och hygienföretagen och Livsmedelsföretagen har tagit fram en hemsida Hållbar Palmolja vars syfte är att räta ut frågetecknen, öka kunskaperna och bidra till en mer faktabaserad diskussion om palmolja. Besök sidan här.

 

Vårt arbete för att skydda mänskliga rättigheter 

Tusentals människor arbetar med odling och produktion av de ingredienser som vi använder i våra produkter. Vi strävar efter att säkerställa att alla i vår leveranskedja behandlas väl. Därför fortsätter vi arbetet med att införa etiska policys och rutiner och att våra medarbetare har rätt utbildning. Vi tillämpar till exempel Internationella Arbetsorganisationens (ILO) principer, som kräver att våra leverantörer lever upp till ILO samt lokala och nationella arbetsförordningar.

Leverantörerna måste följa Nomad Foods Europe:s Uppförandekod för leverantörer, som är en del av våra handelsvillkor. Leverantörer ska registrera sig i Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX) och fylla i en enkät där de bedömer sitt arbete. SEDEX är en icke-vinstdrivande medlemsorganisation som driver ansvarsfull och etisk affärspraxis i globala leveranskedjor. Våra leverantörer ska leva upp till en oberoende etisk standard, vilket kontrolleras av en extern revisor. 

Vi använder riskvärdering för att identifiera leveranskedjor som kan behöva mer granskning, vilket gör att vi kan vara mer proaktiva i framtiden, exempelvis genom att inleda dialog med leverantörer om eventuella risker och hur de ska undvikas.

Om en leverantör inte vidtar åtgärder för att stoppa eller förebygga brott mot mänskliga rättigheter arbetar vi för att förbättra situationen med leverantören om och när det är möjligt. Vid allvarliga brott mot mänskliga rättigheter förbehåller vi oss rätten att avsluta samarbetet med leverantören.