Vår kvalitet känns - och märks.

Våra svenska gröna ärter är så fina och fullproppade med vitaminer att de har förärats med Svenskt Sigill och flera andra kvalitetsmärkningar - kvitton på att våra grönsaker både gör gott och smakar gott. I praktiken innebär det att du alltid kan vara trygg i att råvarorna du handlar kommer från förstklassiga svenska odlare och gårdar som har tagit hänsyn till både djur och natur innan de hamnar på din tallrik.

Svenskt sigill

Vad är Svenskt Sigill?

Svenskt Sigill är ett sätt att kvalitetssäkra svensk mat och blommor.

Idag är det cirka 5 000 producenter runt om i landet som uppfyller de höga krav som ställs på livsmedel, djuromsorg och miljöansvar för att man ska få märka sina produkter med Svenskt Sigill.

Svenskt Sigill erbjuder även en klimatcertifiering för producenter av livsmedel som har genomfört vetenskapligt grundade åtgärder för att minska klimatpåverkan. I växtodlingen handlar det framför allt om att minska användningen av fossila bränslen.

Findus svenska ärter är kvalitetssäkrade med Svenskt Sigill och klimatcertifieringen täcker hela kedjan från produktionen hos lantbrukaren till hanteringen av ärterna.

Läs mer om Svenskt Sigill
Från Sverige

Vad betyder märket Från Sverige?

Från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning som gör det enklare att hitta svenskproducerad mat och dryck i butiken. Märket är gult och blått och får endast användas på livsmedel, råvaror och växter som har producerats i Sverige. Grönsaker måste vara odlade, förädlade och packade i Sverige och djur måste vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige.

Findus använder märkningen Från Sverige på alla sina svenskodlade grönsaker och blandningar.

Läs mer om Från Sverige
Certifierat hållbart fiske MSC

Vad betyder det att fisken är MSC-märkt?

MSC är en miljömärkning som garanterar att den vildfångade fisken kommer från livskraftiga bestånd och har fångats med minimal inverkan på havsmiljön. För att minska överfiske och exploatering kan ursprunget på MSC-märkt fisk spåras hela vägen till den enskilda fiskebåten.

Findus var först i Sverige med att lansera MSC-märkt fisk på marknaden med sin Hokifilé år 2003. Idag är all vildfångad fisk i Findus sortiment MSC-märkt.

Läs mer om MSC-märkning