Findus Sverige - Privacy Policy

Privacy Policy

Vi tar integritet på stort allvar. I enlighet med vår uppförandekod gäller följande principer för vårt integritetsskydd och skydd av personuppgifter:

 • Vi respekterar och skyddar våra kunders integritet och personuppgifter enligt gällande lagar och föreskrifter.
 • Vi begränsar användning och behandling av personuppgifter till de ändamål som vi behöver dem, och endast med uttryckligt samtycke eller annan rättslig grund.
 • Vi är kritiska, öppna och tydliga om när, hur och var vi använder personuppgifter.
 • Vi följer standarder för ”inbyggt integritetsskydd och förvalda inställningar” och bedömer inverkan av sekretess när vi utvecklar nya produkter eller tjänster.
 • Vi behåller inte personuppgifter längre än nödvändigt och följer gällande regler och villkor för lagring av personuppgifter.

Vår integritetspolicy fastställer (med full insyn och i enlighet med gällande lagar och föreskrifter, särskilt i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679/EU)(”GDPR”) ‒ som är grundvalen vi använder när vi behandlar era personuppgifter då ni besöker webbplatsen, använder våra tjänster, köper våra produkter eller kommunicerar med oss (”tjänster”). Vänligen läs följande noggrant så att ni förstår våra avsikter och metoder med avseende på era personuppgifter och hur vi behandlar dem.

Integritetspolicyn är daterad den 25 maj 2018.

VILKA ÄR VI?

Den här webbplatsen drivs och kontrolleras av:

Findus Sverige AB
Nordenskiöldsgatan 8, SE-211 19 Malmö Sweden. Registrerat i Sverige under bolagsnummer 556006-4361 (”Findus Sverige AB”, ”vi” eller ”oss”).

Findus Sverige AB är personuppgiftsansvarig med avseende på behandlingen av personuppgifter.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Inom ramen för den här integritetspolicyn innebär personuppgifter all information genom vilken vi kan identifiera er (”personuppgifter”). Personuppgifterna som vi samlar in om er när ni använder våra tjänster inkluderar följande:

ALLMÄNNA:

 • Era kontaktuppgifter. Namn, adress samt andra kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadress.
 • Information som samlas in automatiskt. Teknisk information, som IP-adress, typ och version av webbläsare, som vi kan samla in t.ex. genom användande av cookies, webbsignaler och liknande tekniker på våra webbplatser för att få information om användningen av vår webbplats. Mer information finns i vår Cookiepolicy. Denna hittar du på vår webplats.
 • Information om er användning av våra onlinetjänster. Detta inkluderar uppgifter om vilka sidor ni besöker samt vilka produkter och tjänster ni tycker om.
 • Era uppgifter med avseende på tävlingar. De uppgifter vi samlar in om ni deltar i en undersökning, tävling eller ett erbjudande som vi kan komma att tillhandahålla.
 • Era recensioner. De åsikter, upplevelser, preferenser och intressen samt recensioner om produkter eller evenemang som ni publicerar på våra webbplatser eller delar med oss online eller via sociala medier.
 • Era kommunikationsuppgifter. Era förfrågningar, eventuella klagomål och andra uppgifter som vi får om vi kommunicerar med er via e-post, telefon, online eller sociala medier.
 • Information som samlas in från andra källor. Vi kan komma at samla in information från kommersiellt tillgängliga källor som t.ex. uppgiftssammanställare och offentliga databaser. Vi kan komma att kombinera den här informationen (t.ex. namn, intressen, officiella uppgifter) med informationen som vi samlar in från er för att hjälpa oss att anpassa våra kommunikationer till er samt förbättra våra tjänster och produkter och kan komma att separat be om ert uttryckliga samtycke ifall detta är ett juridiskt krav.

SÄRSKILDA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER:

 • Särskilda kategorier av personuppgifter som tillhandahålls av er. Vi kommer även att samla in information om hälsa som ni uppger frivilligt i era kommunikationer med oss, exempelvis eventuella livsmedelsallergier. Dessutom kan vi samla in hälsorelaterad information från kunder som kräver skadestånd via vår kundvårdstjänst.

Vi kommer endast att använda hälsouppgifter som ni uppger frivilligt för oss och endast med föregående samtycke från er eller enligt era instruktioner och endast för de ändamål som beskrivs i den här integritetspolicyn. Ni kan vägra eller återkalla ert samtycke när som helst. Se avsnittet om ”Era rättigheter” nedan.

HUR ANVÄNDER VI UPPGIFTERNA?

Vi samlar in och använder era personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan. Vänligen notera att i den utsträckning som vi redan har uppgifter om er, kan vi använda sådana uppgifter för samma ändamål.

 • För fullgörande av vårt avtal med er: För att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden som uppstår i samband med avtal som ingåtts mellan er och oss och för att ge er den information och de tjänster som ni efterfrågar, inklusive hantering av förfrågningar eller klagomål. I syfte att utveckla och driva en tävling eller ett erbjudande som ni deltar i, för att utföra erbjudandet och kontakta er om ni vinner. Ifall det går att beställa produkter online, bearbetar vi dessa uppgifter för att hantera och behandla era inköp.
 • För våra berättigade kommersiella intressen: Vi kan använda personuppgifter (både sammanslagna och enskilda), som kontaktuppgifter, konto- och elektroniska identifikationsuppgifter i syfte att göra reklam för våra produkter och tjänster samt för att ta kontakt med er för marknadsföring eller andra kommersiella ändamål ifall ni redan är kund hos oss. Vi kan också använda era personuppgifter för att analysera och förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster, så väl som för att förstå er som kund och för att ge er en bättre användarupplevelse. Detta gör det möjligt för oss att skapa personprofiler och bedöma vad som kan intressera er, att mäta och förstå effekten av annonserna som vi visar för er och för andra samt för att leverera relevanta annonser.
 • Vi kan också använda era personuppgifter för andra berättigade kommersiella intressen, som för att generera sammanslagen statistik om användarna av våra tjänster, för att hjälpa till med säkerhet och förhindra bedrägeri, för att administrera vår webbplats och för internverksamhet (inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning samt för statistiska ändamål och undersökningar, för systemintegritet (till exempel förhindra hackning och skräppost osv.)), för att ni ska kunna delta i de interaktiva funktionerna i våra tjänster, för att vi ska kunna driva vår affärsverksamhet, för att verkställa våra policys och procedurer, för att vi ska kunna utföra företagstransaktioner som t.ex. sammanslagning, försäljning, avyttring, omorganisation, överföring av tillgångar eller företag, förvärv, konkurs eller liknande händelse, eller i andra legitima verksamhetssyften som tillåts av gällande lag.
 • Användning av personuppgifter baserat på ert samtycke: Vi kan använda de personuppgifter som hänvisas till i underavsnittet ”Särskilda kategorier av personuppgifter” (dvs. uppgifter om hälsa) för de ändamål som beskriv i den här integritetspolicyn, men enbart efter att vi har mottagit ert tillstånd att göra så.
 • Vi kan använda era personuppgifter som hänvisas till i avsnittet ”Vilka uppgifter samlar vi in?” ovan i marknadsföringskommunikationer (baserat på era profiler) via e-post, sms eller andra elektroniska metoder, men enbart efter att vi har mottagit ert samtycke att göra så.
 • Ni kan när som helst ta tillbaka ert samtycke. Se avsnittet om ”Era rättigheter” nedan.
 • I syfte att fullgöra en rättslig förpliktelse kan all information som hänvisas till ovan i avsnittet ”Vilka uppgifter samlar vi in?” användas till att föra lämpliga affärsregister för att svara på förfrågningar från officiella myndigheter och för att efterleva gällande lagar och föreskrifter eller på annat sätt som lagen kräver.

VILKA DELAR VI ERA UPPGIFTER MED?

Vi delar era personuppgifter med följande parter:

 • Personuppgiftsansvariga inom Nomads Foods Group. Era personuppgifter kommer att delas med andra företag inom Nomad Foods-koncernen (läs mer här: https://www.nomadfoodseurope.com/our-business/company-structure) som också kan använda era personuppgifter enligt vad som beskrivs i den här integritetspolicyn.   
 • Tjänsteleverantörer och personuppgiftsbiträden Från tid till annan anlitar vi tredjepartsleverantörer, inklusive:
  • affärspartners, leverantörer och underleverantörer för verkställandet av eventuella avtal som vi ingår med dem eller för att tillhandahålla tjänster å våra vägnar.
  • annonsörer och annonseringsnätverk som behöver uppgifterna för att välja och leverera relevanta annonser till er och andra. Vi avslöjar inte information om identifierbara personer för våra annonsörer, men vi tillhandahåller sammanslagen information för att hjälpa annonsörer att nå den typ av målgrupp som de vill rikta in sig på (t.ex. kvinnor i ett visst postnummerområde). Vi kan använda personuppgifterna som vi har samlat in från er för att uppfylla annonsörernas önskningar om att visa sina annonser för rätt målgrupp.
  • analys- och söktjänstleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera webbplatsen.

  När de tillhandahåller sina tjänster kommer tredjepartsleverantörer att komma åt, ta emot, underhålla eller på annat sätt behandla personuppgifter å våra vägnar. Våra avtal med dessa tjänsteleverantörer tillåter inte att de använder era personuppgifter i sina egna (marknadsförings-)syften. I överensstämmelse med gällande juridiska krav vidtar vi kommersiellt skäliga åtgärder för att kräva att tredje part skyddar era personuppgifter och enbart behandlar dem i enlighet med våra anvisningar.

 • Partners. Ibland kan vi erbjuda er en tjänst i samarbete med våra partners (t.ex. sponsorer, licensinnehavare eller distributörer av våra märkesprodukter). Vi behöver då lämna ut era personuppgifter till dessa partners. I överensstämmelse med gällande lagstiftning kommer vi att vidta kommersiellt skäliga åtgärder för att kräva att tredje part skyddar era personuppgifter och enbart behandlar dem i enlighet med våra anvisningar eller som medansvariga. Vi meddelar er när uppgifterna delas och ni kan välja att invända mot detta. I de fall då lagen kräver det kommer vi att be om ert samtycke i förväg
 • Domstolsbeslut och andra rättsliga krav. Vi lämnar även ut era personuppgifter i fall detta krävs av lagen eller i samband med utredning, nödvändiga myndighetskrav, rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller juridisk process mot oss eller för att skydda webbplatsens, våra eller våra filialers rättigheter eller säkerhet.
 • Företagstransaktion. Förutom detta, kan uppgifter om våra kunder, inklusive personuppgifter lämnas ut som en del av en sammanslagning, försäljning, avyttring, omorganisation, överföring av tillgångar, förvärv, konkurs eller liknande händelse.
 • Med samtycke. Vi avslöjar även information om er, inklusive personuppgifter till tredje part där ni har godkänt eller begärt att vi gör det.

COOKIES OCH ANDRA TEKNIKER

Vår webbplats använder cookies och liknande tekniker för olika ändamål. För mer information om vilka cookies vi använder kan ni läsa vår Cookiepolicy. Den hittar du på vår webplats.

OM NI ÄR UNDER 16 ÅR

Våra onlinetjänster riktar sig inte mot barn under 13 år. Om ni anser att vi har samlat in uppgifter om ett barn under 13 år kan ni kontakta oss så att vi kan vidta lämpliga åtgärder för att radera sådan information.

Om ni är minst 13 år men under 16 år vänligen be er vårdnadshavare om tillstånd innan ni förser oss med personuppgifter.

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV ERA PERSONUPPGIFTER

I de flesta fall kommer era personuppgifter att behandlas inom EU. Var emellertid medveten om att vi kan komma att överföra och behandla eventuella personuppgifter som ni tillhandahåller oss till andra länder än landet där ni är bosatt. Lagarna i dessa länder skyddar eventuellt inte era personuppgifter på samma sätt. Därför strävar vi efter att garantera att alla lämpliga säkerhetsåtgärder finns på plats och att alla gällande lagar och föreskrifter efterlevs i samband med en sådan överföring, särskilt för personuppgifter som överförs till länder utanför EES. Detta innebär att vi kommer att ingå alla nödvändiga juridiska avtal med mottagare av era personuppgifter som standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen eller annan tillsynsmyndighet, där detta krävs.

SÄKERHET

Vi kommer att vidta alla skäliga åtgärder för att garantera att era personuppgifter är skyddade med hjälp av lämpliga tekniska, fysiska och andra strukturella åtgärder, så att de skyddas mot obehörig eller olaglig användning, ändring, obehörig åtkomst eller avslöjande, oavsiktlig eller rättsstridig förstörelse och förlust.

Vi vidtar åtgärder för att begränsa åtkomst till era personuppgifter till de personer som behöver åtkomst för något av de ändamål som beskrivs ovan i den här integritetspolicyn. Vidare ser vi avtalsmässigt till att all behandling av era personuppgifter av tredje part på samma sätt skyddar sekretessen och integriteten för era uppgifter.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar era personuppgifter enbart så länge som behövs för att uppfylla de ändamål som vi samlade in uppgifterna för samt för att uppfylla eventuella rättsliga krav, redovisnings- och rapporteringskrav.

När vi bestämmer lämplig tidsperiod för att lagra uppgifterna överväger vi mängden uppgifter, deras natur samt uppgifternas känslighet, risk för skador på grund av obehörig användning eller avslöjande av personuppgifter, ändamål för vilka vi behandlar era personuppgifter och om vi kan uppfylla dessa ändamål på annat sätt, så väl som de juridiska kraven.

Till exempel måste vi lagra grundläggande uppgifter om våra kunder (inklusive kontaktuppgifter och finansiella uppgifter) i sju år efter att de slutar att vara kund hos oss.

I vissa fall kan ni be oss radera era uppgifter. Läs mer i avsnittet ”Era rättigheter” nedan.

I vissa fall kan vi avidentifiera era personuppgifter (så att uppgifterna inte längre går att identifiera som era) för forskning eller i statistiska syften. I dessa fall vi kan använda uppgifterna under obegränsad tid utan att underrätta er.

ERA RÄTTIGHETER

Med förbehåll för villkoren i gällande lag har ni följande rättigheter avseende vår användning och behandling av era personuppgifter:

Rätt till åtkomst till era personuppgifter ‒ Ni har rätt att begära åtkomst till eventuella personuppgifter som vi kan ha samlat in och att kontrollera att vi behandlar sådana uppgifter på ett lagligt sätt.

Rätt att korrigera era personuppgifter – Ni har rätt att begära att ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter som vi lagrar om er korrigeras, fast vi kan behöva bekräfta korrektheten hos de nya uppgifter som ni tillhandahåller oss.

Rätt att radera era personuppgifter – Ni har rätt att be oss radera eller ta bort era personuppgifter då det inte längre finns en relevant anledning för oss att fortsätta behandla dem. Ni har även rätt att be oss radera eller ta bort era personuppgifter då ni framgångsrikt har utövat rätten att invända mot behandling (se nedan). Observera att vi inte alltid kan uppfylla er begäran om att radera uppgifter på grund av specifika juridiska krav som kommer att meddelas er, om lämpligt, när vi svarar på er förfrågan.

Rätt att begränsa användning av era personuppgifter – Ni har rätt att begränsa vår användning av era personuppgifter i de fall då (i) ni bestrider korrektheten hos personuppgifterna, (ii) användningen är olaglig men ni inte vill att vi raderar uppgifterna, (iii) vi behöver inte längre personuppgifterna för de relevanta ändamålen men ni behöver dem för att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk, eller (iv) ni har invänt mot användningen av personuppgifterna med motiveringen att våra juridiska intressen väntar på ett beslut om huruvida vi verkligen har tvingande skäl att fortsätta den relevanta användningen av uppgifterna.

Rätt att invända – I den mån vi förlitar oss på våra berättigade intressen för att använda era personuppgifter har ni rätt att invända mot sådan användning och vi måste stoppa sådan behandling såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för användningen som väger tyngre än era rättigheter och intressen eller i de fall då vi måste behandla uppgifterna för att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk.

Inge klagomål – Ni har också rätten att inge ett klagomål hos relevant tillsynsmyndighet ifall ni anser att insamlingen och användningen av era personuppgifter strider mot den här integritetspolicyn eller gällande lag. Vi skulle dock uppskatta ifall ni först tar upp eventuella frågor direkt med oss.

För ytterligare information avseende er rätt att utöva era rättigheter kontakta oss.

Vi kan komma att behöva begära specifik information från er för att bekräfta er identitet och kontrollera er rätt att få åtkomst till era personuppgifter (eller för att utöva andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att se till att personuppgifter inte avslöjas för en person som inte har rätt till dem. Vi kan också komma att kontakta er för att be om mer information i samband med er förfrågan för att påskynda vår respons.

Vi försöker att svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre än en månad ifall er förfrågan är särskilt komplicerad eller ifall ni har flera olika förfrågningar. I sådana fall meddelar vi er och håller er uppdaterad.

ANDRA WEBBPLATSER

Vår webbplats kan, från tid till annan, innehålla länkar till och från tredje parts webbplatser, som t.ex. webbplatser som tillhör våra partnernätverk och kunder (som t.ex. återförsäljare som säljer våra produkter), sociala medier, annonsörer och filialer. Om ni följer en länk till någon av dessa webbplatser ska ni tänka på att dessa platser har sina egna policys och vi åtar oss inget ansvar för dessa webbplatser eller innehållet på dem. Läs relevant tredje parts integritetspolicy innan ni skickar några personuppgifter till dessa webbplatser.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Integritetspolicyn kan ändras från tid till annan efter eget gottfinnande. Alla ändringar träder i kraft så fort de har postats på webbplatsen.

KONTAKTINFORMATION OCH FRÅGOR

Om ni har allmänna frågor om integritetspolicyn eller hanteringen av era personuppgifter kan ni kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du på vår webbplats.