Klimatberäknade recept för grönare matlagning

Laga bra mat klimatsmart!

I en värld där vi sätter allt större fokus på att vara klimatsmarta ska det även vara lätt för dig att laga bra mat med liten klimatpåverkan. Vi på Findus klimatberäknar våra recept och märker upp alla som uppfyller våra krav på lågt klimatavtryck (CO2e-utsläpp) med vårt gröna löv för att du ska kunna göra ett aktivt val när du ska laga din middag.

För oss är det viktigt att klimatmedvetenhet och matglädje går hand i hand och då behövs variation i både smaker och råvaror. Olika recept kommer därför att ha olika stor miljöpåverkan så du kan välja vad som passar dig bäst.

Vi graderar alla recept som har märkts med det gröna lövet från Bra till Bäst med hjälp av +. När du lagar mat enligt Findus klimatsmarta recept gör du ett bra val!

Här hittar du våra klimatberäknade recept för grönare matlagning.

Hur ska jag tänka kring matens klimatpåverkan?

Egentligen är det inte så svårt att laga klimatsmart mat. Vissa livsmedel belastar klimatet mer än andra och just dessa kan därför vara bra att dra ner på om du vill minska din klimatpåverkan. Till exempel har rött kött, som nötkött och lamm, oftast högre klimatpåverkan än fågelkött. Vegetariska proteiner som du hittar i till exempel baljväxter har ännu lägre klimatpåverkan.

En enkel tumregel är därför att välja maträtter som består av rotfrukter, baljväxter och grönsaker. Då minskar du generellt sett din klimatpåverkan jämfört med om du lagar mat som innehåller mycket animaliska proteiner och mejeriprodukter. 

Varför klimatberäknar vi?

Vi på Findus vill göra livet bättre med god och bra mat - mat som är bra både för dig, din familj och för vår omvärld. Som livsmedelsföretag är vi medvetna om att framtagandet av vår mat har en påverkan på klimatet och att vi kan vara med och göra skillnad. Vi vill också att det ska vara lätt för dig som konsument att göra skillnad och det är därför vi har tagit fram vårt gröna löv som visar vilka recept som du kan välja för att vara klimatsmart. Berätta gärna om klimatsmarta recept för din familj, dina vänner och dina kollegor. Ju fler som väljer att anpassa sina matvanor, desto bättre för vår planet!

"Vi tycker det är mycket bra att Findus väljer att klimatberäkna sina recept utifrån vår klimatdatabas och därmed göra det enklare för konsumenterna att laga klimatsmarta måltider. Genom att erbjuda faktabaserad information i dagliga valsituationer så ökar vi kunskaperna om matens miljöpåverkan. Medvetenheten är en viktig utgångspunkt för att kunna minska klimatpåverkan från vår livsmedelskonsumtion."

Thomas Angervall, chef inom Miljö och hållbara livsmedelskedjor på RISE Jordbruk och livsmedel (Research Institutes of Sweden).

Hur klimatberäknar vi våra recept?

Respektive ingrediens som ingår i receptet har ett beräknat klimatvärde och summan av alla ingredienserna ger oss ett värde. 
Värdet anger klimatavtryck i form av kg CO2e* som receptet avger per portion.

Symbolen - lövet - betyder att vi har beräknat receptets utsläpp av kg CO2e per portion och att värdet är 2,4 eller lägre.

För att göra det enkelt för dig att se vilken nivå av klimatavtryck recepten har, graderar vi dem i tre olika kategorier – bra, bättre, bäst

Klimatberäknade recept symbol 1,5 - 2,4 kg CO2  Bäst val - mängden kg CO2e per portion är max 0,7. 
Klimatavtrycket motsvarar 0-5 km med bil.

 Klimatberäknade recept symbol 0,8 - 1,4 kg CO2 Bättre val - mängden kg CO2e per portion ligger mellan 0,8 och 1,4. 
Klimatavtrycket motsvarar 5-9 km med bil.

 Klimatberäknade recept symbol max 0,7 kg CO2 Bra val - mängden kg CO2e per portion ligger mellan 1,5 och 2,4. 
Klimatavtrycket motsvarar 9-15 km med bil.

Vad innebär det att ett recept är klimatberäknat?

Det innebär att vi räknat ut hur stort klimatavtryck en portion av receptet ger i form av kg koldioxidekvivalenter* (CO2e). För att beräkna receptets klimatavtryck har vi utgått från de enskilda råvarornas klimatavtryck.

Data på klimatavtryck per råvara i receptet kommer från RISE:s (Research Institutes of Sweden) klimatdatabas, en bred databas som speglar livsmedelskonsumtionen i Sverige. I RISE:s klimatdatabas har livscykelanalyser för Livsmedelsverkets 2000 neutrala produkter sammanställts. Livscykeln sträcker sig från primärproduktionen, det vill säga odlingen eller uppfödningen, fram till att livsmedlet lämnar fabriksgrinden.

Klimatavtrycket från förpackning, transport från producent till slutkonsument och tillagning för servering är inte inräknat. Däremot har olika produktionssätt olika värde i databasen, exempelvis har växthusodlade tomater ett annat klimatavtryck än frilandsodlade tomater. Klimatavtrycket beräknas som kg CO2e per kg produkt.

När vi beräknar våra recept och det finns flera värden för samma råvara, som i exemplet med tomater, har vi använt det lägsta värdet. Dock har vi valt att inte använda värden för ekologiska produkter.


*Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser. Eftersom olika växthusgaser har olika stor påverkan räknas de om till koldioxidekvivalenter för att ge ett samlat och jämförbart värde.

Prova några av våra klimatsmarta favoritrecept