Ärtan - Framtidens gröna hållbara mat

Sedan 50-talet har det pågått ett unikt arbete med utveckling av Findus nya ärtsorter - även kallat ärtförädling. Ansvarig för ärtförädlingen är Agnese Brantestam, forskningschef på Findus forskningsavdelning, och det är hon som leder arbetet och utvecklingen av nya svenska och europeiska ärtsorter. Målet med hennes arbete är att bidra till en hållbar utveckling inom lantbruksproduktionen och matsäkerhet för framtidens generationer.

"Framtidens gröna mat är för mig mat vars produktion och användning har minsta möjliga miljöpåverkan samtidigt som det är gott att äta, ger oss glädje och de näringsämnen vi behöver."

- Agnese Brantestam, forskningschef på Findus
De förädlade ärtsorterna används bara av Findus.
Ebba-ärtan, döpt efter vår tidigare forskningschefs fru, är den mest kända ärtsorten.

Våra svenska gröna Ebba-ärter är unika med sin söta smak, jämna fina kvalitet och klimatcertifiering enligt Svenskt Sigill.

Ebba - vår allra sötaste och finaste ärta

 

Våra kvalitetsmärkningar
Svenskt Sigill & Från Sverige

Vi kan märka våra ärter med Svenskt Sigill i och med att odlingen sker med minsta möjliga miljöpåverkan. Ebba-ärterna odlas och skördas i Dalsland och är därför även märkta med Från Sverige.

Unik utveckling av ärter i Skåne

 

Eftersom odlingsmiljön befinner sig i ständig förändring krävs det att nya sorter ersätter de befintliga. De nya sorterna anpassas för att möta förändringar som t ex orsakas av svampar och bakterier men också klimatförändringar och utveckling i den praktiska odlingen. Utvecklingen av nya sorter ger även Findus, utöver anpassning av grödan till hållbar odling, möjlighet att kombinera smak med de näringsinnehållsegenskaper som vi vill uppnå i framtidens gröna ärter.

 

Utökat förädlingsprogram i Sverige

 

Findus ärtprogram har utvecklats under lång tid och den unika ärtförädlingen har bedrivits av Findus sedan 50-talet. Arbetet har hela tiden syftat till att utveckla en mer hållbar grönsaksproduktion, där man kombinerat förbättringar både i sorter genom förädling (utveckling) av nya sorter och i odlingsmetoder. Förädlingsprogrammet utökades i augusti 2017 och Findus hanterar numera ärtförädlingen för hela Nomad Foods-gruppen i Europa.


I Sverige har Nomad Foods ett unikt utvecklingsteam – en grupp av experter som har arbetat med sortutvecklingen länge och med både kompetenser och kunskap om Findus ärtmaterial som man kan bygga vidare på. Förädlingen sker konventionellt, dvs traditionell växtförädling.

Tillsammans står Nomad Foods-gruppen för mer än en tredjedel av europeisk produktion av frysta ärter. Satsningen på förädlingsarbetet innebär en fortsatt hållbar utveckling för ärtproduktionen i Europa. Vi är ensamma i Europa med att integrera ärtförädlingen med produktion, något som gett oss möjligheter att arbeta med kvalitetsparametrarna inklusive smak i ett tidigt utvecklingsstadium. Dessutom har vi i mer än 40 år fokuserat på att utveckla bladmögelresistenta sorter som i sin tur inte kräver kemisk besprutning i odlingen.

 

Hållbart utvecklingsarbete


Det nya uppdraget innebär att vi kommer att arbeta med flera odlingsmiljöer, vilket i sin tur innebär att vi behöver arbeta med större variation och troligen med bredare genetisk variation inom ärter. Detta är både en utmaning och möjlighet, men den stora fördelen är att vi får mer material att arbeta med, där vi kan hitta och testa nya egenskaper vi har inte undersökt förr. Ju fler aktörer som utvecklar sorter till Europeisk odling desto större sannolikhet att genetisk mångfald mellan olika odlingar ökar och vi är mer beredda på de utmaningar som framtidens krav för hållbar produktion ställer.


Findus fortsatta utvecklingsarbete kommer att bidra till ytterligare förbättringar inom hållbar produktion vilket i sin tur ger Findus förutsättningar att växa inom sektorn grön mat.