Vår väg mot en hållbar framtiD

Vår väg mot en hållbar framtiD

Vi driver på utvecklingen för hållbar mat genom ansvarsfullt agerande och långsiktiga samarbeten. Vi har sedan starten 1941 utvecklat god mat med miljön och framtiden i fokus. I vårt fortsatta arbete har vi tagit fram en ambitiös strategi där vi arbetar för att bidra till en hållbar framtid för miljö och människa, lokalt och globalt.

Med utgångspunkt i FN:s Globala mål för hållbar utveckling har vi formulerat ett tydligt ramverk med konkreta målsättningar, där varje mål följs upp regelbundet. Vi har i vår hållbarhetsstrategi valt de målområden där vi kan göra verklig skillnad. Vi ska helt enkelt göra mest där vår påverkan är som störst. Med vår storlek och våra ambitioner kan vi påverka och göra skillnad - på riktigt!

Vi tror att vi uppnår bäst resultat genom att: 

Respektera planetens tillgångar

Vår produktion och våra inköp ska bygga på respekt och omtanke för människa och miljö. Genom certifiering av all vår fisk och alla våra grönsaker ska vi bidra till en bättre framtid både i hav och på land. 

Bidra till en hälsosammare vardag

Med vår mat ska vi bidra och inspirera till en mer hälsosam vardag för alla. Genom att förnya och ständigt förbättra vår portfölj ska konsumenter kunna välja mellan ett brett sortiment av hälsosamma produkter.

Verka ansvarsfullt 

Genom att verka ansvarsfullt ska vi på Findus arbeta för att minska påverkan i alla delar i vår produktionskedja. Vi ska minska utsläppen från våra fabriker, halvera vårt matsvinn och säkerställa att våra transporter sker med mindre klimatpåverkan, samt att våra förpackningar är återvinningsbara. För att göra det möjligt arbetar vi för att alla våra anställda har chansen att uppnå sin fulla potential.

All vår fisk ska vara certifierad år 2020.


100% år 2015 var vi först i Sverige med att certifiera all vår vildfångade fisk. Nu fortsätter vi vårt arbete för att framtida  generationer ska kunna njuta av fisk. 

Alla våra grönsaker ska komma från hållbar jordbrukspraxis år 2025.


Vi har odlat grönsaker i decennier, och för oss är hållbart odlade, näringsriktiga grönsaker av hög kvalitet centralt.

Alla våra grönsaker ska komma från hållbar jordbrukspraxis år 2025
Tasty food with less taste enhancers

Vi ska ta bort alla smakförstärkare och konstgjorda smak- och färgämnen i vår mat senast 2020.


Vi ser nämligen inte att dessa tillhör framtidens goda, näringsriktiga mat.

Vårt mål är att årligen öka andelen produkter som klassas som Healthy Meal Choices.

Rätt och bra näring åt alla är något som vi på Findus har arbetat med i decennier. Idag klassas 80% av våra produkter Healthy Meal Choices*.  

Healthy meal choices, balanced diet

*Healthy Meal Choices är de produkter som lever upp till våra högsta krav gällande övergripande näringssammanstättning. Detta mäts genom ett näringsprofileringsverktyr framtaget med hjälp av oberoende experter.

More sustainable eco-friendly packaging, recyclable packaging

100% av våra konsumentförpackningar ska vara återvinningsbara år 2022.

För att nå vårt mål följer vi utvecklingen av nya material och byter successivt ut förpackningar som idag inte går att återvinna mot återvinningsbara alternativ.

100% av våra konsumentförpackningar ska vara återvinningsbara år 2022.

Vi har anslutit oss till Plastinitiativet vars mål är att alla plastförpackningar ska vara helt återvinningsbara till 2022.

 Birds Eye will reduce energy, reduce water waste, reduce water usage and greenhouse gas emissions

En bit i ett större pussel

FN:s Globala mål för hållbar utveckling (SDG) har satts upp för att möta globala utmaningar inom hållbarhet. Våra hållbarhetsmål levererar framförallt på följande SDG-mål: 2, 6, 7, 8, 12, 14, och 15. 

 

Hållbarhetsrapportering

Varje år publicerar vi en hållbarhetsrapport som beskriver vad vi uppnått under året som gått.

2018
Findus Hållbarhetsrapport 2018

2017
Findus Hållbarhetsrapport 2017

2016
Findus Hållbarhetsrapport 2016

2015
Findus Hållbarhetsrapport 2015

2014
Findus Hållbarhetsrapport 2014