Varför man bör välja fryst

Fryst bevarar smak och näring

Undersökningen visar att endast 24 procent av hushållen känner till att djupfrysta varor bevarar både vitaminer och näringsämnen bättre än färska/kylda motsvarigheter. Något som möjliggörs tack vare tekniken med nedfrysning efter skörd, bakning eller fångst. Här pausas nedbrytningsprocessen och näringsämnen bevaras utan att det behövs onödiga tillsatser.

Kunskapen om prisskillnader mellan djupfryst och färskt är relativt god. Hälften av hushållen har kunskap om att djupfrysta grönsaker och fisk är billigare än färska. 

Därför köper svensken fryst

Av de som svarat att de brukar köpa fryst mat som grönsaker, fisk och bröd svarar var fjärde hushåll att de gör det för att maten håller längre i frysen. Även prisfrågan spelar roll och sju av tio håller med om att fryst är billigare än färskt.

I Sverige lanserade Findus 1945 sina första djupfrysta produkter spenat och bär. Under 1960-talet när fler hushåll fick egna frysboxar ökade sedan användningen och utbudet. Genom att frysa ned maten efter skörd, fångst eller bakning så pausas nedbrytningsprocessen vilket bevarar smak och förlänger hållbarheten.  

Ebba-ärtan är känd för sin goda smak och jämna kvalitet. En viktig del i att bevara smak och näringsämnen är att ärterna fryses max tre timmar efter skörd.   
De moderna tekniker som används gör att maten blir djupfryst på några minuter. Då bildas betydligt mindre iskristaller jämfört med vid långsam nedfrysning vilket resulterar i att maten känns färsk oavsett när den sedan tillagas för att ätas.