alltid ansvarsfullt fångad fisk

Att kunna visa var och hur Findus fisk är fångad, är något vi är stolta över. Vi skyddar framtida bestånd genom att samarbeta med organisationer som MSC och ASC, som delar vår syn på ansvarstagande för havens resurser, naturliga miljöer och ekosystem.

FÖLJ FISKEN MED KAPTEN FINDUS

"Följ fisken med Kapten Findus" gör det enkelt att ta reda på var fisken i din förpackning är fiskad. På så sätt kan du kan vara helt säker på att våra produkter är hållbara.

MSC - MARINE STEWARDSHIP COUNCIL

Findus var först med att introducera MSC-märkt fisk på den svenska marknaden. Att en fisk är MSC-märkt betyder att fisken är vildfångad, kommer från ett livskraftigt bestånd och har fiskats med omtanken om havsmiljön.

Redan 2015 uppnådde vi vårt mål om att MSC-certifiera all vår vildfångade fisk. Det är ett stort steg i rätt riktning i och med att en tredjedel av världens fiskebestånd är överbefiskade. Vi fortsätter arbetet för att göra det enkelt för dig som konsument att göra hälsosamma och hållbara måltidsval.

ASC - AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL

WWF är medgrundare till ASC vilken är en oberoende ideell organisation som sköter världens ledande certifieringsprogram för hållbart vattenbruk. Att en fisk är ASC-märkt betyder att fisken är odlad på ett ansvarsfullt sätt. ASCs standarder bidrar till att skapa vattenbruk som är miljömässigt och socialt hållbart genom att främja och belöna ansvarsfulla odlingsmetoder.

 

 

TA REDA PÅ MER

När du väljer Findus fisk, så väljer du fisk som är bra på många olika sätt. Ta reda på mer om hur vi på Findus ser till att även framtida generationer kan njuta av fisk.