Hållbara och levande hav

En gemensam aktion för hållbara och levande hav

I början av februari rullade MSC ut sin senaste kampanj. Budskapet i kampanjen är tydligt: att välja MSC-märkt fisk är inte bara ett hållbart val, utan också en klimataktion för levande hav. "Jag är övertygad om att kampen för levande hav är en av nutidens viktigaste klimatfrågor och vi på Findus är självklart en del av MSC:s viktiga kampanj", säger Anna Jarleman Nordic Sustainability Manager på Findus.

Haven producerar hälften av allt syre på planeten, men livskraftiga och hållbara hav är också avgörande för människans matförsörjning och hälsa. Trots det är haven utsatta. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) sker 34,2 % av det globala fisket på ett icke hållbart sätt. Det är en ökning med 1,1 procentenheter sedan 2015 då andelen var 33,1 %.*

Som livsmedelsproducent har vi på Findus stora möjligheter att göra skillnad för framtidens fisk och skaldjur. Sedan starten har vi utvecklat vår verksamhet med miljön och framtiden i fokus, där ett av våra åtaganden är ansvarsfulla inköp av både vildfångad och odlad fisk. Genom att certifiera vår fisk med MSC- och ASC-märkning vill vi göra det lätt för våra konsumenter att välja rätt. Sedan 2015 är all vår vildfångade fisk MSC-certifierad. I början av 2021 blev all vår odlade fisk ASC-certifierad.

Vi är stolta över att våra ambitioner för mer hållbara hav reflekteras i våra åtgärder som livsmedelsföretag. Däremot är vi inte nöjda, utan letar ständigt efter samarbeten och lösningar som driver vår hållbarhetsarbete framåt. Sedan 2020 ingår Findus i Ghost Gear Initiative, som är ett initiativ där regeringar, fiskbranschen, företag, akademin och icke-statliga organisationer samverkar för att lösa problemen med förlorade och övergivna fiskeredskap världen över. Dessa förlorade redskap orsakar stora problem i haven då de fortsätter att fånga fisk och andra djur, samtidigt som plasten i redskapen kvarstår i den marina miljön i upp till 600 år.

Sist men inte minst vet vi på Findus att våra konsumenter har stor makt att påverka. Därför uppmuntrar vi våra konsumenter att köpa fisk som antingen har MSC- eller ASC-märkning för att säkra att fisken är ansvarsfullt fiskad och odlad. Det gäller även restauranger, så glöm inte att fråga om de serverar certifierad fisk! Och visste du att det är bra att variera valet av fisksorter för att minska belastningen på olika fiskarter där ett exempel är laxen? Så gör ett aktivt val varje gång du äter fisk - för hållbara och levande hav.

*FAO The State of World Fisheries and Aquaculture 2020

MSC-kampanj, global aktion